Menu
0 Comments

Để cho ra đời được phiên bản mới nhất 4.2.7 (vào ngày 20/12/2019) của phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế như hiện tại, Tổng cục Thuế đã phải nghiên cứu, chỉnh lý và bổ sung qua rất nhiều giai đoạn; đồng thời rút kinh nghiệm từ những thiếu sót của các phiên bản đi trước và cập nhật thông tin đổi mới từ Thuế cùng các công tác hành chính liên quan. Vậy quá trình thay đổi đó đã được diễn ra như thế nào? Sau đây tôi xin trình bày những thông tin thiết yếu nhất và quan trọng nhất để giúp bạn đọc nắm được sự khác biệt giữa các phiên bản.

Lưu ý: Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ nêu ra những thay đổi cùng vấn đề phát sinh dẫn đến những thay đổi đó trong 4 phiên bản: 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5.

1. Phiên bản mới nhất hiện hành HTKK 4.2.7

Tại phiên bản này, Tổng cục Thuế đã cập nhật thêm địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: Cập nhật Thị trấn Sơn Lữ thành Thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phiên bản HTKK 4.2.6:

***Về cập nhật địa bàn hành chính:

– Cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa: hết hiệu lực 99 xã/phường/thị trấn và lập mới 73 xã/phường/thị trấn.

– Cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bắc Ninh: hết hiệu lực 3 xã và lập mới

3 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

– Cập nhật địa bàn hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương: đổi tên 2 xã, hết hiệu lực 44 xã và lập mới 30 xã/phường.

***Về một số nội dung phát sinh của phần mềm HTKK 4.2.5:

– Trong phần Chức năng kê khai, cập nhật bổ sung cảnh báo “Lưu ý: NNT tự xác định hệ số tính phí theo phương pháp khai thác (hệ số K) khi tính số phí phải nộp trong kỳ” đối với “Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT)” và “Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)”.

– Trong phần Chức năng kê khai, cập nhật chức năng in tờ khai mã vạch đúng dữ liệu mã vạch tại chỉ tiêu [05] đối với “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)”.

htkk

3. Phiên bản HTKK 4.2.5

***Về cập nhật địa bàn hành chính:

Việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã dẫn đến một số thay đổi như sau:

– Cập nhật xã Tràng An thành phường Tràng An.
– Cập nhật xã Hoàng Quế thành phường Hoàng Quế.
– Cập nhật xã Yên Thọ thành phường Yên Thọ.
– Cập nhật xã Hồng Phong thành phường Hồng Phong.
 
Việc thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập Thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương đã dẫn đến một số thay đổi như sau:

– Cập nhật thị xã Chí Linh thành Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
– Cập nhật xã An Lạc thành phường An Lạc.
– Cập nhật xã Cổ Thành thành phường Cổ Thành.
– Cập nhật xã Đồng Lạc thành phường Đồng Lạc.
– Cập nhật xã Hoàng Tiến thành phường Hoàng Tiến.
– Cập nhật xã Tân Dân thành phường Tân Dân.
– Cập nhật xã Văn Đức thành phường Văn Đức.
 
***Về cập nhật Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt:

Trong phần Chức năng kê khai của “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt” sẽ không còn bắt buộc phải nhập các thông tin ràng buộc như: “Ký hiệu”, “Số”, “Ngày tháng năm phát hành”, “Tên nguyên liệu/hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế thu nhập đặc biệt”, “Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào/hàng hóa nhập khẩu” và “Thuế thu nhập đặc biệt đã nộp” ở dòng đầu tiên trong bảng I, phụ lục 01-1/TTĐB, còn các dòng khác vẫn để ràng buộc.

***Về cập nhật một số lỗi của ứng dụng HTKK 4.2.4:

Trong phần Chức năng kê khai của “Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân” có thu nhập từ tiền lương và tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Xuất phát từ những thay đổi này, Tổng cục Thuế đã tiến hành thay đổi những thông tin sau:

– Cập nhật Combo Box “Tỉnh/thành phố” tại địa chỉ cư trú, cụ thể: Khi chọn “TP Hồ Chí Minh” thì ứng dụng hiển thị đúng giá trị vừa chọn.

– Cập nhật Chức năng tải bảng kê: Cập nhật mã giới tính Nữ (mã 1), Nam (mã 2) khi nhập trên mẫu biểu bảng kê.
 
Trên đây là những thay đổi và cập nhật qua các phiên bản 4.2.7, 4.2.6, 4.2.5 của phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế. Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc đã có thể nắm được sự khác nhau qua các phiên bản và lý do tại sao Tổng cục Thuế phải luôn luôn không ngừng nâng cấp ứng dụng phần mềm.
https://vianjsc.com/

https://vianjsc.com/category/tin-tuc/

Cập nhật qua các phiên bản phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *