Menu
0 Comments

Theo lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất thì thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp là kể từ ngày 01/11/2020. Các loại hóa đơn giấy sẽ bị hủy bỏ để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy, năm 2020 các doanh nghiệp còn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy được nữa không?

Theo quy định tại Nghị định 119/2018 và thông tư 68/2019 thì doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Đây là lộ trình đã được đặt ra từ trước, do đó, các doanh nghiệp đã có khoảng thời gian dài để làm quen, tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện.

Tại Thông tư 68/2019 cũng quy định rõ về thời hiệu pháp lý, theo đó, các quy định cũ về hóa đơn vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/10/2020. Như vậy, trước 01/11/2020, doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, khi sử dụng song song cả hai hình thức hóa đơn này, doanh nghiệp cần lưu ý:

-Thứ nhất, không thực hiện việc xuất 2 hình thức hóa đơn với 1 đơn hàng. Tức là nếu đơn hàng này đã xuất hóa đơn điện tử rồi thì không được lập hóa đơn giấy nữa.

– Thứ hai, Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau.

Như vậy là để được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy thì các doanh nghiệp cần phải chú ý đến những lưu ý trên.

Một trong những vấn đề vô cùng quan trọng khác mà doanh nghiệp cần phải lưu ý đó chính là: khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì bắt buộc phải thực hiện hủy hóa đơn giấy còn tồn đọng.

Cụ thể, khác với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thông thường, nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế thì kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT- BTC.

Lưu ý: Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất. 

Một số thay đổi đáng kể về luật thuế thu nhập cá nhân không nên bỏ qua 

Tiết lộ kinh nghiệm tính thuế, làm quyết toán thuế

Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì sẽ không phải thực hiện việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bởi tất cả các dữ liệu hóa đơn đều đã được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Tuy nhiên, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Pháp luật đã quy định rõ ràng về các trường hợp doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được những thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, nắm được những lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

 

Năm 2020 DN có được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *