Menu

Một số trường hợp bán hàng không cần xuất hóa đơn điện tử

0 Comments

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã được ban hành tuy nhiên hiệu lực thi hành vẫn chưa áp dụng, các quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đang cùng có hiệu lực. Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực bán lẻ, bán hàng không cần xuất hóa đơn điện tử trong những trường hợp nào? Ngày ký hóa đơn điện tử có liên quan đến những trường hợp này không? Tất cả những thắc mắc đó hãy cùng nhau tìm hiểu và giải đáp qua bài viết dưới đây nhé.

 

Đối với hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 (gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn đặt mua của cơ quan thuế):

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán thì không phải lập hóa đơn, trừ khi người mua yêu cầu. (Lưu ý: Không phải lập hóa đơn nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ).
Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp thông tin (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn, ghi rõ “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” hoặc “người mua không lấy hóa đơn”.

 

Với hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020:

Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn vẫn có hiệu lực thi hành trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020. Thông tư 31/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC có nội dung hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian này.
Theo đó, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, kể cả người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, mã số thuế, địa chỉ và trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng mà người mua yêu cầu lấy hóa đơn thì phải lập hóa đơn. Trường hợp người mua không yêu cầu lấy hóa đơn thì thực hiện như đối với hóa đơn giấy.

xuất hóa đơn điện tử

 

Từ ngày 01/11/2020 trở đi, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Như vậy từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh khi bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dữ liệu vẫn được gửi tới với cơ quan thuế cho dù người mua không lấy hóa đơn.

Sau những thông tin trên, ta có thể kết luận rằng:

Từ nay đến ngày 31/10/2020 chỉ duy nhất 01 trường hợp không phải lập hóa đơn đó là tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ khi người mua yêu cầu.

So sánh kê khai thuế qua mạng và kê khai thuế trực tiếp 

Từ A đến Z về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Từ ngày 01/11/2020 trở đi, mọi trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ đều phải lập hóa đơn điện tử và giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *